Με αφορμή την προεκλογική περίοδο όπου οι υποψήφιοι δήμαρχοι πλειοδοτούν σε υποσχέσεις και μεγαλόστομες δεσμεύσεις ότι θα μετατρέψουν τις πόλεις σε παραδείσους και τις συνθήκες διαβίωσης σε αυτές τέλειες, είναι η κατάλληλη ώρα να μιλήσουμε για ένα θησαυρό που βρίσκεται σε ανεξάντλητη διαθεσιμότητα στο περιβάλλον του ελλαδικού χώρου στον οποίο ζούμε.
Ο θησαυρός αυτός αποδίδεται με τον όρο Ενεργειακές Κοινότητες οι οποίες είναι τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού. Μέσω του ισχύοντος νομικού πλαισίου (Ν. 4513/2018) υιοθετείται ένα ευνοϊκό πλαίσιο ανάπτυξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από τις τοπικές κοινωνίες. Μέσω αυτών των  πολίτες και Δήμοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας.
Οι Δήμοι μπορούν να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες, να ενισχύουν αυτούς οι οποίοι είναι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου αλλά και να καθοδηγούν επαγγελματικές ομάδες και να συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα – δηλαδή Ενεργειακές Κοινότητες – μαζί με παραγωγικές ομάδες οι οποίες αγοράζουν  ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ σε υψηό κόστος.

Ιδού λοιπόν πεδίον δόξης λαμπρόν για τους υποψηφίους δημάρχους να ασχοληθούν με κάτι χειροπιαστό, αποδεδειγμένα οφέλιμο στο περιβάλλον και στην οικονομία πρωτοστατώντας στην παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ.

Τι μπορεί να κάνει μία ενεργειακή κοινότητα;

Στο άρθρο 4 του νόμου περιγράφονται λεπτομερώς οι σκοποί και οι δραστηριότητες των ενεργειακών κοινοτήτων, οι οποίες μπορούν να έχουν κερδοσκοπικό ή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν:

  • Λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο ή πάρκο για εικονική αυτοπαραγωγή των μελών της κοινότητας (π.χ. νοικοκυριά σε πολυκατοικίες, μικρές επιχειρήσεις κ.α.)
  • Λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου από ΟΤΑ ή πάροχο ενέργειας για ηλιακή κοινωνική πολιτική
  • Λειτουργία αιολικού πάρκου από τα μέλη της κοινότητας ή/και από ΟΤΑ για εικονική αυτοπαραγωγή ή πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο
  • Λειτουργία σταθμού βιομάζας ή βιοαερίου για παραγωγή ενέργειας από αγροτική κοινότητα και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Λειτουργία θερμοκηπίου με μονάδα συμπαραγωγής ενέργειας
  • Λειτουργία εγκατάστασης ΑΠΕ με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας
  • Λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης με ΑΠΕ

Πηγές: Μεγαρικός Τύπος
Amber Energy ΕΠΕ
Δημ. Κασιμάτης
Greenpeace