Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτκής Αττικιής Λευτέρη Κοσμόπουλου η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ προβαίνει σε περιβαλλοντική παρακολούθηση του παράκτιου χώρου Νέας Περάμου και Κινέτας.
Έλεγχος της ποιότητας του νέρου για την αλιεία, οστρακοκαλλιέργεια και κολύμβηση.

«Προγραμματική Σύμβαση για την περιβαλλοντική παρακολούθηση του παράκτιου χώρου της Κινέτας και της Νέας Περάμου, υπέγραψε  με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) η Περιφέρεια Αττικής.

Στόχος της πρωτοβουλίας, η οποία ελήφθη από τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη και με συμβολή του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου, η εκπόνηση έρευνας για τις σημαντικές επιπτώσεις των πλημμυρών του Νοεμβρίου του 2017 και της πυρκαγιάς του 2018, με την επιστημονική εγκυρότητα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως επισημαίνεται από τους ειδικούς επιστήμονες, πρέπει να ελεγχθεί η ποιότητα των νερών για την πιθανή ύπαρξη επιβλαβών στην ανθρώπινη υγεία ουσιών τόσο για την κολύμβηση όσο και για την αλιεία και την οστρακοκαλλιέργεια, οι οποίες αποτελούν σημαντικές επαγγελματικές δραστηριότητες στη Δυτική Αττική.
Ως αντιπροσωπευτικές περιοχές για την περιβαλλοντική παρακολούθηση του παράκτιου συστήματος της Δυτικής Αττικής έχουν επιλεγεί η Νέα Πέραμος και η Κινέτα, καθώς οι δύο αυτές περιοχές παρουσιάζουν πλήθος δραστηριοτήτων, με χαρακτηριστικότερες την αλιεία και τον τουρισμό.

Στόχος της έρευνας είναι, μεταξύ άλλων:

  • Να εκτιμηθούν οι πιέσεις που δέχεται το παράκτιο περιβάλλον της περιοχής, τόσο άμεσα από ανθρωπογενείς παράγοντες,
  • Να προταθούν τρόποι βέλτιστης διαχείρισης με σκοπό τη βραχυπρόθεσμη, αλλά και μακροπρόθεσμη αξιοποίηση του φυσικού κάλλους και του πλούτου του ευαίσθητου θαλάσσιου οικοσυστήματος της Δυτικής Αττικής
  • Να γίνουν προτάσεις σχεδιασμού τεχνικών λύσεων αποκατάστασης,
  • Να παρακολουθείται συστηματικά το φαινόμενο που αποτελεί σοβαρή απειλή τόσο για το παράκτιο περιβάλλον της περιοχής όσο και για τη δημόσια υγεία.

Η διάρκεια της περιβαλλοντικής παρακολούθησης είναι 24 μήνες, με εποχιακές δειγματοληψίες.Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε: «Η Περιφέρεια Αττικής με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη προχωρά σε κινήσεις, έμπρακτα για την προστασία του περιβάλλοντος. Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, όπως το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., μας δίνουν τα εχέγγυα για ορθή διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος που σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωής. Τα αποτελέσματα της έρευνας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θα μας παρέχουν πολύτιμα στοιχεία για τους οστρακοκαλλιεργητές, τους αλιείς και φυσικά τους επισκέπτες της περιοχής μας».