Σχετικά με τα γραφόμενα από τον πρόεδρο του συλλόγου Γεράνεια Κινέτας αναφορικά με την πρωτοβουλία στήριξης της προσπάθειας του κ. Κλεάνθη Βαρελά για την Ομοσπονδία Συλλόγων Κινέταςαντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή των Μεγάρων  από την Ομοσπονδία Συλλόγων Κινέτας, το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας απέστειλε επιστολή με την οποία δίδονται εξηγήσεις.

Βαγγέλης Δαλάκας, Ευάγγελος ΔαλάκαςΕπίσης με την επιστολή αυτή ο πρόεδρός της κ. Βαγγέλης Δαλάκας και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου βάζουν τα πράγματα στη θέση τους, τόσο για τις πρωτοβουλίες οι οποίες αναλαμβάνονται από το δευτεροβάθμιο αυτό όργανο όσο και για την εκπροσώπηση των συλλόγων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο γεγονός ότι μόλις πρόσφατα διενεργήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου.
Οι σύλλογοι εκπροσωπήθηκαν νόμιμα και ακολουθήθηκαν σύννομες ενέργειες χωρίς να υποβληθεί κανενός είδους ένσταση.

Η Ομοσπονδία τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι η υπόθεση της εκπροσώπησης των συλλόγων είναι θέμα των ιδίων των συλλόγων και δεν υπεισέρχεται σε τέτοια θέματα.
Αναφορικά με τις πρωτοβουλίες, η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι για κάθε πρωτοβουλία της λαμβάνεται απόφαση από το διοικητικό συμβούλιο.

Διαβάστε εδώ την απαντητική επιστολή