Η οδική ασφάλεια και η κυκλοφοριακή αγωγή ορίζουν την ασφαλή μετακίνησή μας.  Επίσης η ασφαλής και ορθή συμπεριφορά μας κατά τη μετακίνηση συνάδει και με το σεβασμό στον συνάνθρωπο δηλαδή και τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.
Πολλές φορές χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας την  φράση “με την συμπεριφορά μας  δείχνουμε τον πολιτισμό μας”. Αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί στο ότι η συμπεριφορά μας στην μετακίνησή μας  είτε ως οδηγός είτε ως πεζός αντικατοπτρίζει  τον πολιτισμό μας.

Ο τρόπος μετακίνησης (οδηγός, συνοδηγός, πεζός, επιβάτης, ποδηλάτης κ.α.) συνδέεται με το σεβασμό που δείχνουμε στον άλλον χρήστη του οδικού δικτύου.
Κάλλιστα αξίζει να αναφερθεί το παράδειγμα της παραβίασης του φωτεινού ερυθρού σηματοδότη κατά την οδήγηση.
Μία τέτοια συμπεριφορά δείχνει ασέβεια στους άλλους οδηγούς και πεζούς διότι μπορεί να τους προκαλέσει σωματική βλάβη αλλά και θάνατο.
Αυτός ο οδηγός δεν σέβεται την ανθρώπινη ζωή.
Δεύτερο αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι αυτό της παραβίασης του πεζού. Όταν ο πεζός διασχίζει έναν δρόμο απότομα, χωρίς να ελέγξει, χωρίς να χρησιμοποιήσει τις διαβάσεις πεζών, τότε ο πεζός δεν σέβεται τον οδηγό του αυτοκινήτου.
Τρίτο παράδειγμα αποτελεί η αγένεια που δείχνει κάποιος σε άλλον όταν διαπιστώνει κάποιο οδηγικό  λάθος. Συχνά γινόμαστε μάρτυρες χειρονομιών, λεκτικών επιθέσεων κ.α. Αν προσπεράσουμε το λάθος του άλλου ατόμου και δεν δώσουμε συνέχεια στο δρόμο, αποδεικνύεται πως είμαστε πολιτισμένοι.

Τέλος, η συμπεριφορά μας απέναντι στον συνάνθρωπο, στα ζώα, στη φύση  δείχνει την παιδεία και τον πολιτισμό μας.

Συμπεραίνουμε  λοιπόν πως η Κυκλοφοριακή αγωγή και η οδική ασφάλεια είναι στοιχεία πολιτισμού.

Σωτήρης Γιαννόπουλος
εθελοντής φορέων για την
βιώσιμη αστική κινητικότητα και την
βιώσιμη ανάπτυξη
email: giannopoulossotirios@gmail.com