Σχετικά με τα ταμειακώς εντάξει μέλη της τα οποία θα συμμετάσχουν στην καταστατική γενική συνέλευση,  η ΝΕΜ ανακοινώνει τα εξής:

«Το διοικητικό συμβούλιο της ΝΕΜ διευκρινίζει, για όσους δεν έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν στα γραφεία της ομάδας μας, στην NEM BC ARENA και να δουν την λίστα των «Ταμειακώς Ενήμερων Μελών» ότι αυτή περιλαμβάνει:

1) Όλους τους Χορηγούς και χρηματοδότες της ομάδας, ανεξαρτήτως κατηγορίας, που έχουν εξοφλήσει την φετινή χορηγία.
2) Όλους τους κατόχους Κάρτας διαρκείας, ανεξαρτήτως κατηγορίας, που έχουν εξοφλήσει την φετινή συνδρομή.
3) Τα μέλη του Δ.Σ..

Όποιος από τα παλαιά μέλη επιθυμεί να παραστεί το ποσόν που αποφάσισε το ΔΣ (βάσει Καταστατικού) για αυτή την επιλογή είναι 100€.

Σας ευχαριστούμε και σας αναμένουμε!»

Εκ του ΔΣ