ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ = ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιτέλους έφθασε η στιγμή, να γίνει αντιληπτή η σημασία των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων της Μεταποίησης στην ανάπτυξη της ελληνικής  οικονομίας.

Σήμερα,  η ενίσχυση της συμβολής της μεταποιήσεως τόσο στη συνολική προστιθέμενη αξία της ελληνικής οικονομίας, όσο και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι επιτακτική.

Κ ενώ η  σημασία των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Μεταποίησης έχει ήδη αναγνωρισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα παραμένει σε συγκριτικά μικρό μέγεθος σε σχέση με το μέσο Ευρωπαϊκό όρο.

Πιο συγκεκριμένα η μεταποίηση  αποτελεί το επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρώπης  καθώς  καταγράφει  14,3 %  η συμβολή της
στο ΑΕΠ της Ε.Ε. σε σχέση με 8 %  της συμβολής
στο ΑΕΠ της Ελλάδας.

Στόχος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης η αύξηση του μεριδίου της μεταποίησης στο 20% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ εως το 2020.

Παρόλο, λοιπόν,  που η εξέλιξη της μεταποιητικής βιομηχανίας, εμφανίζει θετική εικόνα επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τομέα τα τελευταία έτη, δεν έχουν ληφθεί ακόμα, τα απαραίτητα μέτρα στήριξης  τόσο σε θεσμικό πλαίσιο όσο και σε ευέλικτες διαδικασίες . Ακόμα και σήμερα δεν έχει δοθεί έμφαση στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, στην ανάπτυξη βιομηχανικών δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας και στην ανασυγκρότηση και ενίσχυση της παραδοσιακής μεταποιητικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της ALPHA BANK, η μεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,1% σε ετήσια βάση στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018, ενισχύοντας τον γενικό δείκτη βιομηχανικής παραγωγής κατά 0,7%. Ειδικότερα, η μεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,1% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο του 2018, ενώ καταγράφει αξιόλογες επιδόσεις σε όλη τη διάρκεια του 2018. Επιπλέον, ο Δείκτης Υπεύθυνων Στελεχών για τις Προμήθειες στη Μεταποίηση (Purchasing Managers Index_PMI), ένας σύνθετος δείκτης που μετρά την επίδοση του μεταποιητικού κλάδου, εμφανίζει ανοδική τάση, και διατηρείται σε επίπεδο άνω των 50 μονάδων από τον Ιούνιο του 2017. Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2018, ο δείκτης ΡΜΙ ανήλθε στις 53,9 μονάδες, αποτυπώνοντας τις θετικές εκτιμήσεις για την ανάπτυξη του κλάδου. Οι νέες παραγγελίες από τους πελάτες του εξωτερικού και του εσωτερικού αυξήθηκαν με έντονο ρυθμό, γεγονός το οποίο με τη σειρά του οδήγησε σε αύξηση της παραγωγής, των νέων παραγγελιών και της απασχολήσεως. Οι παραγωγοί παραμένουν αισιόδοξοι για τις προοπτικές της παραγωγής μέσα στο επόμενο έτος. Παράλληλα  ο δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία, με βάση τα αποτελέσματα ερευνών του ΙΟΒΕ, βελτιώθηκε σημαντικά, στις 106,6 μονάδες τον Αύγουστο του 2018, και διαμορφώνεται σε επίπεδο προ της οικονομικής κρίσεως. Από τους υποδείκτες που συνθέτουν τον δείκτη, σημαντική ήταν η βελτίωση για τις παραγγελίες και τη ζήτηση στη βιομηχανία.

Η εξέλιξη των ανωτέρω δεικτών συνάδει με την ενίσχυση του μεριδίου της μεταποιητικής παραγωγής στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) και στην απασχόληση στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η μεταποιητική βιομηχανία συμβάλλει θετικά στην αύξηση της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της οικονομίας τα δύο τελευταία έτη.

Επιπροσθέτως, στο πρώτο εξάμηνο του 2018, με βάση τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο ευρύτερος βιομηχανικός τομέας συνέβαλε θετικά στον ρυθμό μεταβολής της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας κατά 0,4 εκατοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, η ενίσχυση της μεταποιήσεως επιτρέπει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο, οι οποίες ακολουθούν ανοδική πορεία ήδη από το 2015. Στο πρώτο εξάμηνο του 2018 σημειώθηκε επιπλέον αύξηση της απασχολήσεως στη μεταποίηση κατά 0,3% σε ετήσια βάση.

Οι ανωτέρω μεταβολές στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και στην απασχόληση προσδιορίζουν και την εξέλιξη της μεταβολής της παραγωγικότητας της εργασίας στη μεταποίηση. Η παραγωγικότητα της εργασίας εμφανίζει ανοδική τάση από το 2015, ωστόσο μικρή αύξηση της παραγωγικότητας σημειώθηκε μόλις το 2017, σε αντίθεση με την παραγωγικότητα στην Ευρωζώνη, η οποία εμφανίζει θετικούς ρυθμούς μεταβολής συνεχώς από το 2010.

Από αυτά τα στοιχεία προκύπτει ότι η μεταποίηση στη χώρα μας  είναι ένας ζωντανός τομέας της οικονομίας , που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέρος της λύσης όχι μόνο για την έξοδο από την κρίση αλλά και για τη μετάβαση σε ένα νέο, πιο υγιές παραγωγικό μοντέλο με θέσεις εργασίας και ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας.

Απαιτείται άμεσή υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναπτυξιακής πολιτικής της ελληνικής μεταποίησης που θα περιλαμβάνει : μείωση μισθολογικού κόστους –  περιορισμός υψηλών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων –άμεσα. Σταθερό φορολογικό καθεστώς , εφαρμογή μεταρρυθμίσεων προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω τους κλάδους παραγωγής διεθνών εμπορεύσιμων προϊόντων και κατά συνέπεια να ενισχύσουν τη ανταγωνιστικότητα. Τροποποίηση του νόμου Στρατηγικών Επενδύσεων. Νέο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων (fast track) στη μεταποίηση και ισχυρά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις και τεχνολογική καινοτομία. Ολοκλήρωση της απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, τις κατηγορίες βιομηχανικής όχλησης, το ενεργειακό κόστος, την στήριξη των περιοχών που λειτουργούν βιομηχανίες – βιοτεχνίες με μέτρα προστασίας περιβάλλοντος κ.α. Λύσεις ρευστότητας με εξειδικευμένες και σωστά σχεδιασμένες δράσεις μέσω ΕΣΠΑ για τη μεταποίηση. Άμεση τακτοποίηση των κόκκινων δανείων  και  παράλληλα λύσεις χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους σε όσους έχουν πληγεί στα χρόνια της κρίσης αλλά και για νέους επιχειρηματίες. Στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας στη μεταποίηση με παροχή φορολογικών κινήτρων και όχι μόνο.

Η μεταποίηση ήταν και είναι ο  σταθερός επενδυτής της ελληνικής οικονομίας και η συνεισφορά της στην οικονομία και την κοινωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρέπει με κάθε μέσο να την στηρίξουμε και να την αναδείξουμε.

Η παραγωγή αποτελεί τη διέξοδο από την  κρίση και  τη βάση για τη δημιουργία  νέου μοντέλου ανάπτυξης στον ελληνικό ορίζοντα.

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β.Ε.Π.