Συνεχίζοντας τις παρουσιάσεις προσωπικοτήτων και συγγραφέων, η Λέσχη Ανάγνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μεγάρων παρουσιάζει τον Στρατηγό Ιωάννη Μακρυγιάννη με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

Η εν λόγω παρουσίαση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή θα γίνει αναφορά και στα όσα καλά και επαινετικά είπε ο Ιωάννης Μακρυγιάννης για τους Μεγαρείς στα χρόνια του αγώνα και της παλιγγενεσίας.