Ως εκμετάλλευση της ανάγκης των ανέργων δημοτών καταγγέλλουν η Αγωνιστική Δημοτική Κίνηση Μεγάρων – Νέας Περάμου και ο επικεφαλής Βασίλης Πολυχρόνης τις συνεχιζόμενες  δίμηνες προσλήψεις εργατοτεχνικού προσωπικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου.
Επιτίθενται επίσης για την τακτική της ανακοίνωσης σύμφωνα με την οποία οι αναγγελία της πρόσληψης γίνεται στο τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της εβδομάδας, μεσολαβούν αργίες και μένει μόνο μία ημέρα για την υποβολή της αίτησης έναντι των τριών οι οποίες θεωρητικά αναγράφονται στην προκήρυξης.


«Η Διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων συνεχίζει την κατάπτυστη τακτική της προκήρυξης προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση δυο (2) μηνών με ανακοινώσεις που καλύπτουν ουσιαστικά μια (1) ημέρα ώστε να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση πρόσληψης,παίζοντας πια απροκάλυπτα με την αγωνία και την ανάγκη εκατοντάδων συμπολιτών μας,αλλά και καθιστώντας ουσιαστικά διαγωνισμούς τέτοιου είδους “φωτογραφικούς”.

Έτσι,αναρτήθηκε πάλι σήμερα (προσοχή στην ώρα) το μεσημέρι στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Μεγάρου προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για εργασία μόνο δυο (2) μηνών με ημερομηνία έναρξης τη σημερινή ημέρα,19 Απριλίου,και καταληκτική…τη Δευτέρα 22 Απριλίου,δηλαδή διάρκειας ουσιαστικά μόνο μιας (1) ημέρας,αφού μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο!

Το μόνο που μπορούμε να πούμε από την πλευρά μας,ως “Αγωνιστική Δημοτική Κίνηση” είναι:”Αιδώς Αργείοι”! Πάψτε να παίζετε με την αγωνία και την ανάγκη των συμπολιτών μας για εργασία κι επιβίωση μέσω αυτής!

Για να μην περάσει,όμως, έτσι κι αυτός ο “φωτογραφικός” διαγωνισμός καλούμε τους άνεργους συμπολίτες να τρέξουν τη Δευτέρα 22 Απριλίου και να καταθέσουν αιτήσεις πρόσληψης».

Βασίλης Πολυχρόνης
Επικεφαλής Αγωνιστικής Δημοτικής Κίνησης Μεγάρων – Νέας Περάμου