«Αυτοδιοικητική αυταπάτη» χαρακτήρισε ο Γιάννης Σγουρός τις προωθούμενες αλλαγές για την αυτοδιοίκηση από τον Υπουργό Εσωτερικών κατά την ομιλία του στο κοινό συνέδριο των ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ.
Ο κ. Σγουρός στην τοποθέτησή του τόνισε μεταξύ άλλων ότι :
Για να μπορεί μία θεσμική αλλαγή να έχει τα χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης θα πρέπει να αλλάζει τους συσχετισμούς και τις ισορροπίες σε σχέση με την κεντρική διοίκηση, πράγμα που εν προκειμένω δεν συμβαίνει. Στην Ευρώπη, καμία κυβέρνηση δεν θα επιχειρούσε να κάνει έναν μόλις χρόνο πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και στη θητεία των αιρετών
Η πρόταση για χρονική παράταση της θητείας των αιρετών στα 5,5 χρόνια από 3,5 που ήταν η πρώτη θητεία εγείρει ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Δεν μπορεί οι θεσμοί να γίνονται λάστιχο για να εξυπηρετούνται σκοπιμότητες
Η απλή αναλογική με τον τρόπο που επιχειρείται να εφαρμοστεί μετατρέπει τις πλειοψηφίες σε ομήρους των μειοψηφιών και τους δημάρχους και περιφερειάρχες σε αχυρανθρώπους.
Η έξοδος από την κρίση δεν θα κριθεί μόνο από την εξυγίανση των δημοσιονομικών μεγεθών αλλά και από την απρόσκοπτη λειτουργία των θεσμών, όπως είναι οι αυτοδιοικητικοί θεσμοί, που αποτελούν πυλώνα για την οικονομία, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.