Νέα στοιχεία φέρνει στο φως ο συνδυασμός Μέγαρα Νέα Πέραμος – Νέο Ξεκίνημα του Γιάννη Μαρινάκη σχετικά με την υπόθεση της ζητούμενης άδειας για μεταλλευτικές έρευνες στην οροσειρά Γεράνεια από την εταιρεία Δελφοί – Δίστομον ΑΕ  θέτοντας ερωτήματα αν τα Μέγαρα βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση από αυτή η οποία είναι γνωστή.

Η υπόθεση ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 2016 αλλά ήλθε στη δημοσιότητα τον Ιούνιο του 2017 μέσω συνέντευξης στην εφημερίδα Αιχμή.
Ο συνδυασμός Μαρινάκη παραθέτει τα βήματα τα οποία έγιναν στο μεσοδιάστημα εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της Περιφέρειας Αττικής επισημαίνοντας ότι αυτοί οι δύο δημόσιοι οργανισμοί γνώριζαν την υπόθεση και υπήρξαν εκ μέρους των διεργασίες.

Το χρονολόγιο της εξέλιξης έχει ως εξής:

  • 16/9/2016 Η εταιρεία Δελφοί Δίστομον ΑΕ υποβάλλει αίτηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για άδεια διεξαγωγής μεταλλευτικών ερευνών στα Γεράνεια
  • 25/4/2017 η ΔΔΑΕ επανέρχεται προσκομίζοντας Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • 4/5/2017 η ΑΔΕ στέλνει αίτημα σε αρμόδιους φορείς να εκφέρουν γνώμη με πρώτη την Περιφέρεια Αττικής
  • 18/5/2017 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Επικαιρότητα Δυτικής Αττικής  η διαδικασία της διαβούλευσης
  • 19/5/2017 – 7/7/2017 δημόσια διαβούλευση
  • 9/6/2017 συνέντευξη του Γιώργου Μπερδελή στην εφημερίδα Αιχμή

Με αυτά τα δεδομένα ο συνδυασμός Μαρινάκη επισημαίνει ότι υπήρξαν κενά τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη αντίδραση εκ μέρους του Δήμου Μεγαρέων και τις νομικές ατέλειες οι οποίες έχουν προκύψει. Επιπροσθέτως  ζητά από τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής να γνωστοποιήσει τις ενέργειες τις οποίες έκανε όταν στις 4/5/2017 έλαβε το αίτημα για τις γνωμοδοτήσεις από τους αρμόδιους οργανισμούς.

Ο συνδυασμός Μαρινάκη θέτει ερωτήσεις

  • Αν ο Δήμος Μεγαρέων είχε ενημερωθεί έγκαιρα ώστε να συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση
  • Γιατί το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει πάρει απόφαση μέχρι σήμερα ενώ οι προθεσμίες έχουν εκπνεύσει
  • Γιατί διέφυγε της προσοχής του Δήμου Μεγαρέων η σχετική δημοσίευση της 18/5
  • Για το ποιές είναι οι νομικές συνέπειες για το δήμο Μεγαρέων από αυτή την κωλυσιεργία

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Όλοι μαζί κάνουμε έναν αγώνα ενάντια στην εξόρυξη βωξίτη στην περιοχή μας.
Πρέπει να ξέρουμε αν ο αγώνας αυτός είναι άνισος ή όχι.
Ο λαός πρέπει να ξέρει αν κάποιοι γνώριζαν πολύ νωρίτερα γι΄ αυτά που θα συμβούν και σιώπησαν».

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την επιστολή του συνδυασμού Μέγαρα Νέα Πέραμος – Νέο Ξεκίνημα