Σε απολογισμό πεπραγμένων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεγαρέων προέβη ο πρόεδρός της Γιάννης Κολάτας την Παρασκευή 10 Μαΐου για την περίοδο 2014 – 2019.
Η Επιτροπή έχει στην εποπτεία της 23 σχολικές μονάδες, δημοτικά και νηπιαγωγεία.

Η εν λόγω περίοδος χαρακτηρίστηκε από εκτεταμένη συντήρηση των σχολικών κτιρίων επιπροσθέτως από διαμόρφωση ικανοποιητικών συνθηκών θέρμανσης και ψύξης των αιθουσών.

Από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2019 η Επιτροπή διαχειρίστηκε 1,2 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αφορούσαν κάλυψη αναγκών τόσο της τρεχούσης περιόδου όσο και κάλυψη ελλειμμάτων των προηγουμένων περιόδων. Η κατανομή των πόρων έγινε ως εξής:
30% συντηρήσεις
30% θέρμανση/ψύξη
40% λειτουργικά έξοδα

Όπως ανέφερε ο κ. Κολάτας κατά την περίοδο της δικής του προεδρείας δεν δημιουργήθηκαν χρέη εφόσον οι επιχορηγήσεις αποδίδονταν ολόκληρες στη διάθεση της Επιτροπής. Παράλληλα καλύφθηκαν χρέη τα οποία αφορούσαν παλαιότερα έτη.
Σήμερα δεν υπάρχει έλλειμμα ενώ, ενδεικτικό της πλήρους λειτουργικότητας της επιτροπής είναι ότι σήμερα υπάρχει το συμβολικό πλεόνασμα των 50 ευρώ.
Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι η Σχολική Επιτροπή διαθέτει δικό της εξοπλισμό περιποίησης των σχολικών κήπων, γεγονός το οποίο της δίδει την ανεξαρτησία να μην εξαρτάται από τις Υπηρεσίες του Δήμου για την καλλιέργεια της γης και να περιποιείται τους θάμνους και τα δέντρα.

Ο κ. Πρόεδρος, ο οποίος σημειωτέον κατέχει το αξίωμά του αμισθί, επεσήμανε την άριστη συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων καθώς και το κλίμα συναίνεσης και αλληλοκατανόησης το οποίο επικράτησε μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών. Δηλαδή του Δήμου, των σχολείων και των εκπροσώπων γονέων οι οποίοι συμμετείχαν στην επιτροπή.
Ενδιαφέρουσα ήταν και η παρουσία των εκπροσώπων της Ένωσης Συλλόγων και Κηδεμόνων Αντώνη Πορίχη, πρόεδρος, και Νίκου Σερτ (αντιπρόεδρος), οι οποίοι περιέγραψαν με τα καλύτερα λόγια την ειλικρινή συνεργασία μεταξύ του προέδρου και των εκπροσώπων των γονέων.
Τέλος ο κ. Κολάτας ευχαρίστησε όλους για τη συνεργασία ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υπεύθυνη υπάλληλο της Επιτροπής κ. Μαρία Σαχινιάν-Σουκάκου