Έως το τέλος του 2021 θα διαρκέσει στο Δήμο Μεγαρέων το αθλητικό πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης παιδιών και εφήβων με την επωνυμία “Κίνησις” και το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κοινωνική ένταξη παιδιών των ευπαθών και οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων  μέσα από τον aθλητισμό σε συνεργασία με τα σχολεία και τους αθλητικούς συλλόγους ώστε να τους δοθούν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.
Επίσης στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής ώστε να προάγουν αυτή την συνεργασία σχολείων και αθλητικών συλλόγων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για μια ακόμα φορά, αποτελεί προϊόν προσπάθειας της προέδρου του Ηρόδωρου Γιάννας Ρήγα και των συνεργατών της όπως συνέβη και κατά την περίοδο 2017-2018. Στο διάστημα από τον Ιανουάριο του 2020 έως το τέλος του 2021 ο Ηρόδωρος θα συντονίζει τις δράσεις και εργασίες των 7 εταίρων οι οποίοι προέρχονται από 5 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες  και θα περιλαμβάνουν συναντήσεις, ημερίδες, επαφές με τοπικούς και εθνικούς φορείς, επισκέψεις, καταγραφή απόψεων των παιδιών και των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής καθώς και η δημιουργία προπονητικών προγραμμάτων και εργαλείων.

Το πρόγραμμα ERASMUS+ ως συνέχεια του προγράμματος ERASMUS επιδιώκει να διευκολύνει τους νέους οι οποίοι ζουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενημερωθούν για τον τρόπο ζωής σε άλλες χώρες και να προσαρμοσθούν σε μια ειρηνική και αρμονική συμβίωση. Ο σκοπός επιτυγχάνεται μέσω πολυεθνικών συνεργασιών, επισκέψεων σε άλλες χώρες και συνεργασίες ώστε οι νέοι να αποτελέσουν πολίτες μιας Ένωσης Κρατών οι οποίοι θα συμβιώνουν ειρηνικά και με αλληλοκατανόηση.
Στο ίδιο πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της να εντάξει στους κόλπους της νέους διαφόρων ομάδων οι οποίοι έχουν διαφορετική πολιτισμική βάση και προέλευση όπως πρόσφυγες και μετανάστες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αθλητισμός αποτελεί το μέσον για την επίτευξη του σκοπού.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα Μέγαρα κατοικούν διάφορες ομάδες οι οποίες ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας, κυρίως παιδιά μεταναστών και εργατών γης, για δεύτερη περίοδο ο Ηρόδωρος συντονίζει ένα τέτοιο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα το οποίο στοχεύει να βοθήσει τα παιδιά να ενταχθούν στην κοινωνία μέσω του αθλητισμού και συγκεκριμένα με την δημιουργία προγραμμάτων άθλησης.
Συγκεκριμένα επιδιώκει να κινητοποιήσει τα τοπικά στελέχη του αθλητισμού μέσω των σχολείων, των καθηγητών φυσικής αγωγής και των αθλητικών συλλόγων ώστε να προωθήσουν τους σκοπούς του προγράμματος συνεργαζόμενοι με τον Ηρόδωρο.

Στην ομάδα την οποία συντονίζει ο Ηρόδωρος συμμετέχουν το Αθλητικό Πανεπιστήμιο της Λιθουανίας, και Οργανισμοί από την Αυστρία, Κύπρο, τη Σλοβενία και την Ελλάδα.