Στο οικονομικό website Capital.gr μιλάει και εξηγεί τα περί του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, GDPR,  μιλάει ο διακεκριμένος ο συμπολίτης μας, Μεγαρίτης, Γιάννης Καλλιάς, Δ Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR).

Αναφέρεται στα κενά της ελληνικής νομοθεσίας και τις καθυστερήσεις οι οποίες καταγράφονται στο δημόσιο.