Διάσταση απόψεων μεταξύ Δήμου Μεγαρέων και Ομοσπονδίας Συλλόγων Κινέτας διαπιστώνεται σχετικά με χώρο ανέγερσης ναού στην Κινέτα.

Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου συζητήθηκε θέμα τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου σε συγκεκριμένο χώρο προκειμένου να κτιστεί ναός. Πρόκειται για χώρο όπου ομάδα ιδιωτών με επαρκείς οικονομικούς πόρους ή με προοπτική συλλογής του απαραίτητου χρηματικού ποσού προτίθεται να κατασκευάσει ναό.
Η Διοίκηση του Δήμου έκρινε ότι το αίτημα είναι εύλογο και με την πλειοψηφία την οποία διαθέτει στο Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο επικεφαλής του «Τώρα» Γιώργος Μπερδελής επιχειρηματολόγησε υπέρ της άποψης να ορισθεί χώρος για ανέγερση ναού στο παραπλήσιο χώρο του ιστορικού ναού του Αγίου Χαραλάμπους. Για τον λόγο αυτό πρότεινε να μην ληφθεί απόφαση τροποποίησης αλλά να αναβληθεί η συζήτηση και να συνεκτιμηθεί και η δική του άποψη.

Σύμμαχό του ο κ. Μπερδελής βρήκε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κινέτας Βαγγέλη Δαλάκα ο οποίος επίσης ζήτησε να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος και επιχειρηματολόγησε υπέρ της Βαγγέλης Δαλάκας, Ευάγγελος Δαλάκαςάποψης Μπερδελή.

Στον αντίποδα ο Δήμαρχος  Γρηγόρης Σταμούλης τόνισε με έμφαση ότι η υπόθεση της ανέγερσης ενός ναού δεν είναι θέμα του Δήμου αλλά της οικείας Μητροπόλεως και πρόσθεσε ότι εφόσον υπάρχουν κάτοικοι ο οποίοι σκοπεύουν να φέρουν εις πέρας το έργο ο Δήμος δεν θα πρέπει να έχει αντίρρηση.

Εντύπωση προκάλεσε η μομφή του Δημάρχου εναντίον του κ. Δαλάκα ότι η παρουσία του στην συζήτηση, χωρίς παρουσία μελών του ΔΣ και χωρίς σχετική απόφαση για τον τόπο ανέγερσης του ναού, ήταν προσωπική.

Ο κ. Δαλάκας απέρριψε την κατηγορία και κατηγόρησε τον Δήμο για σπουδή στη λήψη απόφασης και για στείρα άρνηση.

Κατά της πρότασης για τροποποίηση ψήφισαν η παράταξη Μπερδελή, η Λαϊκή Συσπείρωση και οι Ενεργοί Πολίτες. Όλοι συνηγόρησαν στην άποψη να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος και να εξετασθεί πιο διεξοδικά.

Σε συνέχεια της συζήτησης και της μομφής του Δημάρχου προς τον κ. Δαλάκα, η Ομοσπονδία Συλλόγων δημοσίευσε απαντητική επιστολή στην οποία φαίνεται ότι υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από 19/12/ 2016

Διαβάστε εδώ την επιστολή