Στην επικαιρότητα φέρνει ο συνδυασμός Μαζί με Όραμα του Κλεάνθη Βαρελά υπόθεση η οποία αφορά σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων η οποία ελήφθη τον Νοέμβριο του 2019.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, η διατύπωση της απόφασης η οποία υποβλήθηκε στην ελέγχουσα αρχή, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, διαφέρει από αυτή η οποία περιγράφεται στα χειρόγραφα πρακτικά.

Το θέμα περί  “Επιβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και καθορισμού αυτού για το έτος 2020” συζητήθηκε στις 28 Νοεμβρίου και οι δύο προτάσεις, μία της Οικονομικής Επιτροπής και μια του συνδυασμού Μαζί με Όραμα ισοψηφίστηκαν.

Στην περίπτωση αυτή το θέμα παραπέμφθηκε στην αρμοδιότητα της ελεγκτικής αρχής για το ποιά απόφαση θα εγκρίνονταν.

Το κρίσιμο σημείο είναι εδώ. Ενώ στη συνεδρίαση δεν αναφέρθηκε κάτι σχετικό με το βάρος της ψήφου του προέδρου, αυτό προκύπτει από τα χειρόγραφα πρακτικά, η φράση προστέθηκε στην δακτυλογραφημένη απόφαση.

Η πρωτοβουλία της Διοίκησης του Δήμου να προσθέσει τη φράση στη δακτυλογραφημένη απόφαση συνιστά, κατά το συνδυασμο Μαζί με Όραμα παραποίηση της απόφασης και προσέφυγε με ένσταση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Διαβάστε εδώ τη σχετική ανακοίνωση