Εγκύκλιο η οποία αφορά στην εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας με σκοπό την ενημέρωση των εμπλεκομένων. Στην εγκύκλιο επισημαίνονται και οι επί μέρους όροι ώστε να τηρηθούν οι στόχοι.

Ως τώρα η εν λόγω νομοθεσία τηρείται αναφορικά με την διαφήμιση και προβολή ειδών καπνίσματος ενώ εφαρμόζεται το μη κάπνισμα γενικά σε χώρους εργασίας, σε κλειστούς χώρους, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, χώρους αναμονής.

Παρά ταύτα οι χώροι εστίασης παραμένουν σχεδόν όλοι στη διάθεση των καπνιστών όπου οι μη καπνίζοντες παραμένουν απροστάτευτοι και οι καπνιστές ανεξέλεγκτοι.

Αντιγράφουμε τμήμα της εγκυκλίου ώστε να γίνεται αντιληπτή η παραβίαση του νόμου σε κλειστούς χώρους και ιδιαίτερα στους χώρους εστίασης.

Απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους:

  • Σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας,
  • Σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων
  • Κέντρα διασκέδασης εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός χώρος» νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά
  • Παντός είδους κλειστοί χώροι αναμονής
  • Αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προσδιοριστούν για τους καπνιστές
  • Σταθμοί μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων,
  • Παντός είδους κυλικεία,
  • Παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων
  • Πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.