Με τις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση του 2019 στο μυαλό το Υπουργείο Εσωτερικών εξαπολύει επίθεση προεκλογικής αγάπης στους Δήμους.
Σε αυτό το πλαίσιο και μέχρι το τέλος του Μαΐου 2018 έχουν περιθώριο οι Δήμοι να υποβάλλουν προτάσεις για αναβάθμιση/κατασκευή παιδικών χαρών τις οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει έως το τέλος του 2019.

Στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων «Φιλόδημος 2» ο Υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης διαθέτει €70 εκατομμύρια για προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους Δήμους της επικράτειας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων. Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2018.

Τι χρηματοδοτεί το πρόγραμμα:

Κάθε είδους δαπάνη η οποία αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών.
Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου των παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς φωτισμού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Τι ποσά μπορούν να πάρουν οι Δήμοι:

α) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους χρηματικό ποσό 130.000 ευρώ.

β) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό πάνω από 1.500 κατοίκους:
β1) Χρηματικό ποσό 200.000 ευρώ προσαυξημένο με ποσό ίσο με τον μόνιμο πληθυσμό του δήμου, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτόν οικισμός άνω των 5.000 κατοίκων.
β2) Χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο 90% του αθροίσματος των 200.000 ευρώ συν ποσού ίσου με το μόνιμο πληθυσμό του δήμου, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένας οικισμός άνω των 5.000 κατοίκων