Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι  οι κάτοχοι αμπελουργικών εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες υποχρεούνται μετά το τέλος του τρύγους των αμπελώνων να υποβάλουν και να οριστικοποιήσουν ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ περιόδου 2021-2022 έως και την 30η Νοεμβρίου 2021. Σε περιπτώσεις υπέρβασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ή μη υποβολής της Δήλωσης Συγκομιδής προβλέπονται κυρώσεις χρηματικού προστίμου στον παραγωγό.

Επισημαίνεται ότι:

  1. Η περίπτωση ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ σταφυλιών δικαιολογείται αφενός όταν υπάρχει ολική καταστροφή της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και αφετέρου όταν πρόκειται για νεαρό αμπέλι (0 έως 3 ετών). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμπληρωθεί και η κατάλληλη επιλογή όπως αναδιάρθρωση, ή ζημιά από παγετό ή χαλάζι ή καύσωνα ή περονόσπορο ή ανωτέρα βία ή οικονομικοί λόγοι κλπ. Οι εν λόγω δηλώσεις θα διασταυρωθούν με αρχεία αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ.
  2. Η περίπτωση ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΛΟΥΝΤΑ ή ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ σταφυλιών απαιτεί και την εμπρόθεσμη υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ στην αντίστοιχη ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.

Σε περιπτώσεις προφανών σφαλμάτων κατά την καταχώρηση των δηλώσεων συγκομιδής και κατόπιν της εμπρόθεσμης οριστικοποίησης, ο παραγωγός έχει το δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης για διόρθωση λαθών στην αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δυτ. Αττικής τηλ. 21321600812).