Λίγο πριν το Εθνικό Τυπογραφείο βρίσκεται η μεγαλύτερη προκήρυξη του 2020 για πρόσληψη μονίμου προσωπικού στους Δήμους μέσω του ΑΣΕΠ. Σε εθνικό επίπεδο θα προσληφθούν για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι 2909 άτομα, 12 από τα οποία θα προσλάβει ο Δήμος Μεγαρέων.
Μετά από 20 χρόνια ταλαιπωρίας και ανανεώσεων συμβάσεων εργασίας τελειώνει η αβεβαιότητα του υπάρχοντος προσωπικού αφού όμως περάσει από το αυστηρό κόσκινο της επιλογής από το ΑΣΕΠ.
Ο Δήμος Μεγαρέων θα προσλάβει έναν κοινωνιολόγο ΠΕ, δύο κοινωνικούς λειτουργούς ΤΕ, δύο βοηθούς νοσηλευτών ΔΕ και 7 οικογενειακούς βοηθούς ΥΕ.

Σε εθνικό επίπεδο από τους 2909 θα προσληφθούν 369 κοινωνιολόγοι, 729 κοινωνικοί λειτουργοί, 634 νοσηλευτές και 1117 οικογενειακούς βοηθούς.
Η ίδια περίπου αναλογία βρίσκεται στο Δήμο Μεγαρέων όπου στην ομάδα των οικογενειακών βοηθών θα υπάρξει ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός.

Λόγω της ύπαρξης εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού στα λειτουργούντα προγράμματα, για την επιλογή θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο τρεις παράγοντες.

  • Η εντοπιότητα
  • Η εμπειρία
    Απλή και ειδική
  • Τα ειδικά προσόντα (27 στον αριθμό)

Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι είναι γνωστό και είναι αποδεκτό απ’ όλους ότι στα 20  και πλέον έτη λειτουργίας του έχει προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες σε ανήμπορους, ταλαιπωρημένους και μοναχικούς ανθρώπους. Όχι μόνο μέσω της προσφοράς υπηρεσιών και υλικής βοήθειας αλλά και μέσω της ψυχολογικής στήριξής τους.
Η παρούσα πανδημία απέδειξε για ακόμα μια φορά με τον πιο έντονο τρόπο την πολύτιμη και ανεκτίμητη υπηρεσία την οποία το Πρόγραμμα προσφέρει στην κοινωνία.