Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλεί ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μεγάρων, την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018, ώρα 10:00, στον χώρο διασκέδασης Παζλ (Βαρέα) με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Έγκριση Απολογισμού Οικον. Έτους  2017
  2. Έγκριση Προϋπολογισμού Οικον. Έτους  2018
  3. Έγκριση Πρόσθετης Εισφοράς  υπέρ Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε.
  4. Έκθεση πεπραγμένων
  5. Παν έκτακτο και επείγον

Σε  περίπτωση  μη απαρτίας η  Γεν. Συνέλευση  θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 10/6 με τα ίδια θέματα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα