Ερώτηση σχετικά με θέματα τα οποία αφορούν στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Κινέτας και στην αποζημίωση των κατοίκων από τις φυσικές καταστροφές οι οποίες τους έπληξαν, υπέβαλαν στους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών οι Βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας, Διαμάντω Μανωλάκου και Χρήστος Κατσώτης.

Συγκεκριμένα ερωτούν:
* Τι μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την άμεση αντιπλημμυρική θωράκιση της Κινέτας η οποία θα περιλαμβάνει τα αναγκαία έργα από το βουνό έως τη θάλασσα
* Μέτρα για τη διευθέτηση των ρεμάτων, καθαρισμός και αποκατάσταση του ρέματος Πίκας
* Να αποζημιωθούν οι πληγέντες στο 100% των ζημιών τους

Μεταξύ άλλων οι ερωτόντες Βουλευτές αναφέρουν ότι υπό την παρούσα κατάσταση οι κάτοικοι κινδυνεύουν από νέες φυσικές καταστροφές εφόσον η χλωρίδα των ορεινών όγκων έχει καεί και ότι μέσα από τους οικισμούς διέρχονται πέντε ρέματα που η ένταση των νερών σε αυτά μπορεί να καταστεί ανεξέλεγκτη και καταστροφική στο μέλλον