Ο Σύλλογος Προστασίας και Αρωγής Παιδιών με Εγκεφαλικές Κακώσεις και ΑΜΕΑ ο οποίος εδρεύει στα Μέγαρα, ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού πενθήμερης απασχόλησης για το Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας Ηλίανθος.
Συγκεκριμένα προτίθεται να προσλάβει έναν/μια φυσιοθεραπευτή/-ρια εκπαιδευτικής βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης/Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έως 31/7/2021.
Τηλέφωνο – Φαξ: 2296026062
email: amea@otenet.gr