Επισκευές στις κτιριακές υποδομές του 1ου Λυκείου Μεγάρων, με συνεργεία του, πραγματοποίησε ο Δήμος Μεγαρέων.

Οι εργασίες έγιναν στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας και συντήρησης των σχολικών κτιρίων σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο.

Έγιναν εκτεταμένες επισκευές στο εσωτερικό των αιθουσών, επισκευάστηκε  η ταράτσα στο κτίριο, τοποθετήθηκε  μονωτικό υλικό ενώ ταυτόχρονα τοποθετήθηκε και αλεξικέραυνο.