Όπως ανακοινώθηκε, κάθε πληττόμενος αγρότης από την πανδημία θα λάβει επιδότηση μέχρι 5.000 ευρώ και κάθε αγροτική επιχείρηση μέχρι 50.000 ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε τα χρήματα αυτά θα προέλθουν από ευρωπαϊκά κονδύλια και το συνολικό ποσό θα είναι περίπου 41.000.000 ευρώ.
Επίσης θα επιδοτηθούν και οι πτηνο -κτηνοτρόφοι, αλλά από κρατικά κονδύλια.

Οι λεπτομέρειες αλλά και η διαδικασία που απαιτείται θα οριστικοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Από πληροφορίες που έχουμε η διαδικασία ένταξης των δικαιούχων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι μέσω συγκεκριμένης πλατφόρμας του Υπουργείου που είναι ήδη σε λειτουργία.

ΕΛΕΝΗ   ΓΡ.  ΜΑΝΩΛΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc  ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΟΥ  4  ΜΕΓΑΡΑ
ΤΗΛ.  22960 25540  /6936171294