Διαδικασία εξπρές για την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων λόγω της κατάστασής του σε έκτακτη ανάγκη ανακοίνωσε ο Δήμος Μεγαρέων.
Οι περίοδος πρόσληψης μπορεί να φθάσει τους έξι μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τρεις ημέρες διορία να καταθέσουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι ειδικότητες:
3 πολιτικοί μηχανικοί ΠΕ ή ΤΕ
1 αρχιτέκτων ΠΕ
1 γεωπόνος ΠΕ
5 οδηγοί Γ κατηγορίας ΔΕ
2 οδηγοί Δ και Ε κατηγορίας ΔΕ
5 τεχνίτες οικοδόμοι ΔΕ
3 ελαιοχρωματιστές ΔΕ
1 βοηθός φαρμακείου ΔΕ
5 εργάτες πρασίνου ΥΕ
10 εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
4 εργάτες καθαριότητος ΥΕ
10 εργάτες συλλογής ογκωδών αντικειμένων ΥΕ

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ