Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, κατά την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου την 31/10,  συζητήθηκε η συνένωση των τριών Επιμελητηρίων, Εμποροβιομηχανικού, Βιοτεχνικού και Επαγγελματικού, γεγονός το οποίο υποστηρίζει σταθερά ο Πρόεδρός του κ. Γιώργος Μπενέτος.
Η διοίκηση του ΕΕΠ λαμβάνει επίσης μέρος με προτάσεις της στην τρέχουσα δημόσια διαβούλευση η οποία αφορά στην τροποποίηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας αναφερόμενη επίσης στη μείωση των Επιμελητηρίων γενικότερα στον νομό Αττικής.

Είναι πολλά και ρεαλιστικά τα επιχειρήματα, διοικητικά, νομικά, τεχνικά, πρακτικά τα οποία συνηγορούν στην συνένωση.
Οι προτάσεις του ΕΕΠ στηρίζονται στην ιδέα της οικονομίας της κλίμακας μιας και η οικονομική κρίση οδηγεί τα επιμελητήρια σε απώλεια της βιωσιμότητάς τους.

Γιώργος Μπενέτος, Πρόεδρος του Νησιωτικού Ευρωπαϊκού Δικτύου INSULEUR
Γιώργος Μπενέτος, Πρόεδρος του ΕΕΠ και του Δικτύου Ευρωπαϊκών Νησιωτικών Επιμελητηρίων INSULEUR

Μερικά από τα σημεία στα οποία θα έχει αντίκτυπο η συνένωση είναι οι προμήθειες, δηλαδή έργα, μισθώσεις, αγορές, πωλήσεις κλπ,, έξοδα παράστασης μελών των διοικητικών συμβουλίων, οδοιπορικά και έξοδα μετακίνησης.
Μοναδική υπηρεσία του ΓΕΜΗ με ενιαία πληρωμή, ενιαία συνδρομή, αποτελεσματική και πλήρης παροχή υπηρεσιών «Μιας Στάσης»

Ιδιαίτερα ο κ. Μπενέτος, ο οποίος είναι επίσης Πρόεδρος το Ευρωπαϊκού Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων, INSULEUR, υποστηρίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του θεσμού ως συμβούλου της Πολιτείας και των μελών του και εν τέλει την λειτουργία ενός  Επιμελητηρίου σε κάθε νομό.

Οι προτάσεις του ΕΕΠ για την τροποποίηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας