Έως τη Δυτέρα 18 Μαρτίου 2019, ώρα 12.00 έχουν προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν αίτηση στον ΟΑΕΔ για το τρέχον πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα.
Πρόκειται για την πρόσληψη 8933 ανέργων σε 56 Δήμους.

Στους 56 Δήμους περιλαμβάνεται και ο Δήμος Μεγαρέων, ο οποίος θα προσλάβει 91 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (Μηχανικών, οικοδόμων, ελαιοχρωματιστών, εργατών  κλπ)

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ