Από τον Δήμο Μεγαρέων γνωστοποιείται ότι η Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018, έχει οριστεί ως ημερομηνία έναρξης του συστήματος « ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ », (νέο σύστημα διαχείρισης Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου).

Μέχρι την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00, παύει να διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης και έκδοσης Πιστοποιητικών στα Δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας.
Από την Τρίτη 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00, παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων και ως εκ τούτου ΔΕΝ καταχωρείται καμία πράξη σε αυτό και δεν εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό, έως την Κυριακή 21η Ιανουαρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Μεγαρέων στα Τηλέφωνα: 22960 81 050 και 22960 23 480.