Για κάτι περισσότερο από δύο χρόνια παίρνουν  παράταση προκειμένου να εκδώσουν άδειας εγκατάστασης οι κτηνοτροφικές μονάδες όλων των κατηγοριών.
Με άλλα λόγια, οι κάθε είδους στάνες αιγοπροβάτων και μαντριά μπορούν να λειτουργούν πέραν των διατάξεων τις οποίες προβλέπει ο νόμος έως και την 31/12/2018.

«Η παράταση κρίθηκε αναγκαία καθώς μεγάλο κτήμα των κτηνοτρόφων ανά τη χώρα δεν είχε προλάβει να ρυθμίσει το ζήτημα της αδείας κυρίως λόγω προβλημάτων με τις δημόσιες υπηρεσίες» δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Κώστας Αγοραστός.agorastos_200

Με την ευκαιρία ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ επαναβεβαίωσε την πάγια θέση των Περιφερειών για «την ορθολογικότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων τα οποία αφορούν αγρότες και κτηνοτρόφους και στα οποία εμπλέκονται η Κεντρική Κυβέρνηση, οι Περιφέρειες καθώς και άλλες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί.

«Είναι αδήριτη η ανάγκη να υπάρξει το συντομότερο ο αναγκαίος εξορθολογισμός του πλαισίου λειτουργίας ώστε να αμβλυνθεί η γραφειοκρατία, που έχει κόστος και προκαλεί αρνητικές συνέπειες στην οικονομία. Είναι αδήριτη η ανάγκη να δοθούν γρήγορες λύσεις σε μικρά καθημερινά προβλήματα, τα οποία, όταν δεν αντιμετωπίζονται έγκαιρα, ανάγονται σε μεγάλα και κυρίαρχα» υπογράμμισε ο κ. Κ. Αγοραστός.

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ:
«ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ  ΣΑΣ»
Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κάλεσε και τους κτηνοτρόφους «να τακτοποιήσουν χωρίς χρονοτριβή το θέμα της άδειας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με τη βοήθεια των αρμοδίων υπηρεσιών, ώστε να μην διαιωνίζεται η σημερινή κατάσταση και κατασπαταλώνται δυνάμεις κοινωνικές και οικονομικές».