Την Κυριακή 11/3/2018 θα πραγματοποιηθούν στο πεδίο βολής Κανδηλίου αγώνες σταθερού στόχου, κεντρικής και περιφερειακής πυροδότησης, προπόνηση πρακτικής και προπόνηση τραπ.