Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων πραγματοποιεί ενημέρωση των παραγωγών  προϊόντων φυτικής προέλευσης, την Τετάρτη 20-06-2018 και ώρα 17.00μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων, στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 16  « Συνεργασία – Καινοτομία του ΠΑΑ2014-2020 ».

Ενημέρωση ο Δρ. Δημήτριος Μπιλάλης, Καθηγητής Γεωργίας & Βιολογικής Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων με σκοπό τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων τα οποία θα έχουν ως στόχο την αξιοποίηση νέων καινοτόμων τεχνολογιών στον πρωτογενή τομέα φυτικής παραγωγής.