Για το τι μέτρα πρόκειται να λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να προστατεύσει τους πυρόπληκτους δανειολήπτες, ερωτά τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Λέει ο κ. Βελόπουλος: «Σύμφωνα με επιστολή του Προεδρείου του Επιμελητηρίου Λακωνίας, η οποία δημοσιεύτηκε ως ανάρτηση σε τοπικές ιστοσελίδες του διαδικτύου, αναδεικνύεται το ζήτημα αντιμετώπισης των δανειοληπτών των πληγεισών πυρόπληκτων περιοχών.
Σε αυτή την επιστολή, τονίζεται, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των τραπεζών, κατά την παρούσα χρονική περίοδο, έναντι των δανειοληπτών, των οποίων οι περιουσίες, εξαιτίας των πυρκαγιών, καταστράφηκαν, εν μέσω της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής των δόσεων ειλημμένων δανείων.
Στο πλαίσιο της αναδιάταξης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού των πυρόπληκτων περιοχών, προτείνονται μέθοδοι χειρισμού των δανείων που έλαβαν πληγείσες επιχειρήσεις, καθώς και ιδιοκτήτες κατεστραμμένων κατοικιών και πληγέντες αγρότες, που θα περιλαμβάνουν, τόσο την διαγραφή δόσεων, τουλάχιστον για ένα έτος, όσο και τη μείωση του επιτοκίου και άλλες ειδικές ρυθμίσεις αποπληρωμής των εν λόγω δανείων».

Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, ο κ. Βελόπουλος ερωτά τους Υπουργούς αν προτίθενται να παρέμβουν καταλλήλως, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρότασης του Επιμελητηρίου Λακωνίας, θεσμοθετώντας ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα ειλημμένα από πυρόπληκτους επαγγελματίες, πυρόπληκτους αγρότες και πυρόπληκτες επιχειρήσεις δάνεια, δεδομένου ότι έχει εκμηδενιστεί, αποδεδειγμένα, το εισόδημα των ως άνω πληγέντων δανειοληπτών και ως εκ τούτου, θα προκύψει αδυναμία ανταπόκρισης των προηγούμενων στην αποπληρωμή των εν λόγω δανείων.

Επομένως, συνεχίζει την ερώτηση, αν εξασφαλισθούν είτε η διαγραφή δανείων ή δόσεων για κάθε διαπιστωμένη περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής των τελευταίων, είτε πακέτο ευνοϊκότατων διευκολύνσεων, οι οποίες θα αφορούν σε μέτρα βάθους 20ετίας.