Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων ξανασυζητείται το θέμα της SYMPARASTATHSεπιλογής του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
Μετά από τέσσερις ατελέσφορες ψηφοφορίες ο καλείται το συμβούλιο να επιλέξει Συμπαραστάτη, έναν όχι και τόσο δημοφιλή θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον οποίο πολλοί αποκαλούν με νόημα ως «Συμπαραστάτη του Δημάρχου»

Αν και ο Δήμαρχος Σταμούλης στην αρχή της θητείας του είχε δηλώσει ότι ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να αποζημιώνει τον Συμπαραστάτη για τις υπηρεσίες του, ο κ. Δημήτριος Χατζήνας, ένας από τους υποψήφιους για τη θέση, προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και ανάγκασε την διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων να φέρει το θέμα προς υλοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής.
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2296081004 και 2296081632