Από τον Δήμο Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι συστήθηκε τριμελής επιτροπή για τη χορήγηση ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε εφαρμογή του νόμου η επιτροπή θα ελέγχει, πιστοποιεί τους δικαιούχους και θα τους ενημερώνει για τις λεπτομέρειες του νόμου 4508/2017 ο οποίος ορίζει τα περί του βοηθήματος.

Στην επιτροπή συμμετέχουν:
Ένας εκπρόσωπος του Δήμου
Ένας εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ και
Ένας εκπρόσωπος  του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις, αξιολογεί την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, χορηγεί το ειδικό βοήθημα και δίνει εντολή για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών.

Το συγκεκριμένο ειδικό βοήθημα χορηγείται σε δικαιούχους μετά από αίτησή τους η οποία υποβάλλεται στο Δήμο εφόσον πληρούν τα εξής κριτήρια:

  • Δικαιούχοι οι οποίοι είναι οι αποσυνδεδεμένοι από το Δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2018.
  • Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση της αίτησης δικαιούχου.
  • Οι αιτούντες να πληρούν συγκεκριμένα Οικονομικά κριτήρια.

Πληροφορίες παρέχονται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων (Μινώας & Παλαιά Εθνική) και στο τηλέφωνο 2296026862.