Την άρση των περιορισμών αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης όλων των οστρακοειδών από την ζώνη παραγωγής Λουτρόπυργος – Νεράκι ανακοινώνει το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων μετά τη σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Γιάννη Βασιλείου.

Στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται ότι εξέλιπαν πλέον οι λόγοι οι οποίοι επέβαλαν τους περιορισμούς.