Δύο επενδυτικά σχήματα περνούν στη B΄ φάση του διαγωνισμού για τον ΔΕΣΦΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ προεπέλεξε, κατά τη συνεδρίαση της 22/9/2017 και σε συμφωνία με την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., τα παρακάτω δύο επενδυτικά σχήματα, τα οποία εισέρχονται στη Β’ φάση του διαγωνισμού για την απόκτηση του 66% (31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α. Ε. (ΔΕΣΦΑ):

  • Κοινοπραξία εταιριών Snam S.p.A. (Ιταλία), Enagás Internacional S.L.U. (Ισπανία), Fluxys S.A.(Βέλγιο) και N.V. Nederlandse Gasunie (Ολλανδία)
  • Regasificadora del Noroeste S.A. (Ισπανία)

Τα ανωτέρω προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα, αφού υπογράψουν σχετική Συμφωνία Εμπιστευτικότητας, θα λάβουν το τεύχος και τα σχετικά έγγραφα της Β’ φάσης του διαγωνισμού (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην ψηφιακή βάση δεδομένων, στοιχείων και λοιπών πληροφοριών  σχετικά με το ΔΕΣΦΑ.

Αρχικά είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το 66% του ΔΕΣΦΑ έξι υποψήφιοι αλλά προκρίθηκαν στη Β΄ φάση (shotlisted) οι παραπάνω δύο αφού κρίθηκε ότι καλύπτουν τις απαιτήσεις τόσο της Ε.Ε., όσο και τους άλλους όρους του διαγωνισμού.