Ο Δήμος Μεγαρέων είναι ένας από τους 2800 Δήμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 131 εκ των οποίων είναι ελληνικοί, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα WiFi4EU, προκειμένου να εγκαταστήσει μέσα δωρεάν πρόσβασης σε WiFi από κοινόχρηστους χώρους.

Η Ένωση επιδιώκει την παροχή δυνατότητας υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο internet σε μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες σε κέντρα τοπικής δημόσιας ζωής.

Για το σκοπό αυτό ο κάθε ενταγμένος Δήμος θα λάβει ποσό €15000