Αποδέχθηκε την πρόταση του Δημάρχου Γρηγόρη Σταμούλη να υποβάλλει ο Δήμος Μεγαρέων πρόταση

Valchi Dol
Valchi Dol

στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014 – 2020» στη συνεδρίαση της 29ης Αυγούστου 2016.

Corregio
Corregio

Σύμφωνα με την περιγραφή του κ. Δημάρχου, ο Δήμος Μεγαρέων πρόκειται να συνυποβάλλει την πρόταση για το πρόγραμμα με του Δήμους

  • Valchi Dol, Βουλγαρία
  • Corregio, Ιταλία
  • La Palma de Condado, Ισπανία

Και οι τρεις υποψήφιοι εταίροι έχουν κοινά σημεία με τον Δήμο Μεγαρέων όπως γεωργικές εκτάσεις, καλλιέργεια παραπλήσιων αγροτικών προϊόντων και αυξημένη κοινωνική ευαισθησία προς ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες και παιδιά.

Palma del Condado
Palma del Condado

Στόχοι του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους πολίτες Ευρώπης είναι να κατανοήσουν την ιστορία της Ένωσης και την πολυμορφία της. Επίσης να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και τα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης.

Το πρόγραμμα ευνοεί επίσης τις αδελφοποιήσεις πόλεων ως μέσο για την επίτευξη των στόχων του