Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων, για πρώτη φορά στην ιστορία του, την Τρίτη 7 Απριλίου 2020, ώρα 19:00.
Η Διοίκηση του Δήμου εργάζεται προς τη διαμόρφωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα συνεδριάσουν ο Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες.
Είναι βέβαιο ότι η συνεδρίαση χωρίς την παρουσία κοινού, χωρίς την τηλεοπτική αναμετάδοση και την κατάθεση των ψήφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πραγματικό χρόνο θα είναι μια πρόκληση για όλους και ιδιαίτερα για την τήρηση της σχετικής διαδικασίας η οποία αφορά στο χρόνο ομιλίας, τις κατά σειρά ερωτήσεις, πρωτολογίες, παρεμβάσεις Δημάρχου, δευτερολογίες και τοποθετήσεις.

Το Προεδρείο αλλά και τα Μέλη θα πρέπει να προσαρμοσθούν στο νέο περιβάλλον εργασιών.

Ημερήσια διάταξη

    1. Περί ορισμού ορκωτού λογιστή για τον τακτικό και διαχειριστικό έλεγχο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ για το οικονομικό έτος 2019.
    2. Περί υποβολής αιτήματος τροποποίησης απόφασης ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό 5001587
    3. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Κων/νου Ν. Σωτηρίου ορισθεντος με την υπ’ αριθ. 420/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  • Έγκριση απολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2019.

Η ψήφος των Συβούλων θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο
varvara.berdeli@megara.gr κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδριάσεως (19:00 έως 20:00)