Με θέμα την κατάρτιση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2021 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων τη Δευτέρα 22 Μαρτίου, ώρα 20:30