Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την Δευτέρα 16 Απριλίου 2018, ώρα 20:30 με  πολλά ενδιαφέροντα θέματα.

Πολύ ενδιαφέρον θέμα φαίνεται αυτό με αριθμό 15, περί λήψης νέου δανείου για να πληρωθούν παλαιότερα δάνεια. Μια «αμαρτία» η οποία έρχεται από πολύ παλιά όταν οι Δήμοι και οι Κοινότητες έπαιρναν δάνεια με μεγάλη ευκολία και αυτά τα χρόνια έχει έλθει η ώρα της αλήθειας.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το θέμα της δεντροφύτευσης του λόφου Στίκα όπου παρά την θέληση του Δήμου, ως τώρα ένα από τα σοβαρά εμπόδια για την δεντροφύτευσή του είναι η διαχείρισή του από τους γραφειοκράτες του Δασαρχείου Μεγάρων.

Χαρακτηριστικό επίσης των περισσοτέρων θεμάτων είναι η έγκριση πληρωμής δαπανών σχετικά με εκδηλώσεις πολιτισμού.

Ημερήσια διάταξη

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2018.
 2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για το έθιμο του ΜΑΗ 2018.
 3. Ομοίως για την εκδήλωση Μνήμης για την βύθιση του Αντιτορπιλικού «ΨΑΡΡΑ».
 4. Ομοίως για τον Αγώνα Δρόμου Λιμένων Μεγάρων – Νέας Περάμου.
 5. Ομοίως για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Μεγαρέων.
 6. Ομοίως για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Πολιτιστικό Κέντρο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου.
 7. Πληρωμή αποζημιώσεων λόγω εφαρμογής σχεδίου Μεγάρων.
 8. Περί δενδροφύτευσης Λόφου Στίκα.
 9. Περί οριστικής παραλαβής των εργασιών που εκτελέστηκαν με την εργολαβία: «8ο Νηπιαγωγείο & Α.Π.Χ. – Κλειστό Γυμναστήριο Μεγάρων» από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «Ελληνική Δομική ΑΤΕΕ».
 10. Περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος στην οδό Κολοκοτρώνη».
 11. Περί παράτασης περαίωσης του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Νέας Περάμου».
 12. Έγκριση των υπ’αριθ.7587/10-4-2018, 7588/10-4-2018 & 7589/10-4-2018 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου.
 13. Περί μείωσης του μηνιαίου μισθώματος του ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ επί της πλατείας Βασιλέως Κων/νου στα Μέγαρα.
 14. Περί αποδοχής παραχώρησης χρήσης άνευ οικονομικού ανταλλάγματος των μηχανημάτων έργου με αριθ. κυκλοφορίας ΚΥ 208, ΚΥ 209, ΚΥ 210 και ΚΥ 201 και του φορτηγού με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 4644 από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο μας και έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης.
 15. Αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Μεγαρέων Ν. Αττικής με το Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4445/2016 και ισχύει.