Μελέτη την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων για κατασκευή παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο του Νότιου Τομέα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων.
Χωρίς να σημαίνει ότι το παρκέ πρόκειται να κατασκευασθεί άμεσα, με τη μελέτη στη διάθεσή του, ο Δήμος είναι πλέον σε θέση να προχωρήσει στην εξεύρεση πόρων για την κατασκευή του παρκέ.

Η εκπόνηση της μελέτης από τις Υπηρεσίες του Δήμου σημαίνει ότι το κόστος της ενσωματώνεται στην μισθοδοσία προσωπικού και ότι ο Δήμος δεν θα χρειαστεί να δαπανήσει έξτρα χρήματα για την ανάθεσή της σε εξωτερικό μελετητή.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ανάθεση μελετών σε εξωτερικούς συνεργάτες αποτελούσε στο παρελθόν πάγια πρακτική σχεδόν όλων των διοικήσεων του Δήμου Μεγαρέων.
Το γεγονός είναι ενδεικτικό της διάθεσης της Διοίκησης Σταμούλη να κάνει οικονομία χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες στον Δήμο ανθρώπινους πόρους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δέχτηκε την αναγκαιότητα της κατασκευής παρκέ στο κλειστό αφού οι διαστάσεις και οι βοηθητικοί χώροι του επαρκούν για την διοργάνωση μεσαίου μεγέθους αγώνες πρωταθλημάτων με όλα τα θετικά επακόλουθα τα οποία μπορεί να έχουν στην πόλη.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της μελέτης το κόστος του παρκέ θα ανέλθει στις €140 χιλιάδες.
Τώρα πλέον η μελέτη αποτελεί έναν σημαντικό μοχλό προς την κατασκευή του παρκέ είτε με πόρους του Δήμου είτε με υπαγωγή σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης