Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων την 3/10/2016, ώρα 20:30dhmos_megarewn_new_250

Ημερήσια διάταξη

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικον. έτους 2016.
 2. Αναμόρφωση προϋπ/σμού δημοτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» οικον. έτους 2016.
 3. Καθιέρωση επισήμου εορτασμού της επετείου της απελευθέρωσης της πόλης των Μεγάρων από την ιταλογερμανική Κατοχή την 9η Οκτωβρίου 1944.
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Εορτή Χριστουγέννων.
 5. Ομοίως για εορτή 28ης Οκτωβρίου (παρέλαση)
 6. Ομοίως για την εκδήλωση μνήμης απελευθέρωσης των Μεγάρων.
 7. Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου.
 8. Περί επιστροφής ποσού 185,00 € από παράβολο έκδοσης άδειας λειτουργίας καταστήματος στον Κ. Μακρυγιάννη ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
 9. Περί μείωσης μισθώματος περιπτέρου Κων/νου Αθ. Τσιούνη.
 10. Περί έγκρισης τροποποίησης του από 1/4/2012 συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ Δήμου Μεγαρέων και ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
 11. Περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για το οικον. έτος 2011.
 12. Περί έγκρισης οικονομικού απολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. για το οικον. έτος 2013.
 13. Περί έγκρισης Ισολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. της 31ης Δεκεμβρίου 2015 για την διαχειριστική χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015.
 14. Περί ορισμού ποσού εγγραφής και μηνιαίων διδάκτρων των μαθητών του Εργαστηρίου Εικαστικών και Καλών Τεχνών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. σχολικού έτους 2016-2017.
 15. Περί εκμίσθωσης κτίσματος στην περιοχή «ΠΙΚΑ» Κινέττας Δήμου Μεγαρέων.
 16. Ορισμός εκπροσώπων του Εμπορικού Συλλόγου Μεγάρων στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία υπαίθριου χώρου πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
 18. Περί ορισμού ή μη μέλους στην επιτροπή χαρακτηρισμού των εδαφών και στην επιτροπή ελέγχου ποιότητας των υλικών του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων Ν.Περάμου».
 19. Μερική τροποποίηση της υπ΄αριθ. 74/2012 αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς βορείου τομέως για το χρονικό διάστημα από 1/5 έως 30/10.
 20. Συμμετοχή του Δήμου στο ειδικό θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 17 και 18/10/2016 στον Βόλο με θέμα: «Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέα Μοντέλο Οργάνωσης & Διοίκησης του Κράτους» με εκπροσώπους α) τον κ. Δήμαρχο και β) τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κοσμόπουλο Ελευθέριο.