Ομόφωνα και με ένθερμη στήριξη εκ μέρους όλων των πλευρών το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων αποφασίστηκε η σύσταση Δημοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας και Μαθησιακών Δυσκολιών κατά τη συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου.

Σκοπός του Κέντρου είναι η αξιολόγηση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας αναφορικά με τις φωνολογικές , αρθρωτικές και μαθησιακές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν τα παιδιά καθώς και την άμεση ενημέρωση των γονιών τους.

Είναι μια ιδέα του οφθαλμίατρου και Δημοτικού Συμβούλου, τέως Αντιδημάρχου, Κώστα Καράμπελα ο οποίος με την ιδιότητά του ως λειτουργού της υγείας έχει προσφέρει πολλές συμβουλές ιατρικής φύσεως στον Δήμο Μεγαρέων ούτως ώστε να συνεχίζει και να επαυξάνει την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την περιγραφή του κ. Καράμπελα, το πρόγραμμα αξιολογήσεων των παιδιών θα πραγματοποιείται από  επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από λογοθεραπευτή, ψυχολόγο και ειδική παιδαγωγό.
Οι αξιολογήσεις θα γίνονται ατομικά σε κάθε παιδί. Η ψυχολόγος και η ειδική παιδαγωγός θα παρατηρούν τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις των παιδιών στα διάφορα ερεθίσματα που θα τους δίνονται ώστε να διαμορφώσουν μια πιο αναλυτική εικόνα.

Αρχικά το πρόγραμμα αξιολόγησης θα αφορά στους παιδικούς σταθμούς και στη συνέχεια υπάρχει πρόθεση να επεκταθεί στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία «θωρακίζει ακόμα περισσότερο την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των δημοτών, συμμετέχοντας άμεσα στην ανάπτυξη και την πρόοδο των παιδιών βοηθώντας ταυτόχρονα και τους γονείς στους παρόντες δύσκολους οικονομικούς καιρούς».