Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σαλαμίνας στο τρέχον έτος κατάρτισης 2019-2020 λειτουργούν στο Γ΄ εξάμηνο οι ειδικότητες Βοηθός    Φαρμακείου και Τεχνικός Αρτοποιός-Ζαχαροπλαστικής.

Στις παραπάνω ειδικότητες και σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών, δικαίωμα εγγραφής (κατάταξη) στο Γ΄ εξάμηνο, έχουν οι εξής κατηγορίες:

Στην ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου:

α) απόφοιτοι των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου της ειδικότητας Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών και της ειδικότητας Βοηθών Φαρμακείων,
β) απόφοιτοι των ΤΕΛ της ειδικότητας Εφαρμοσμένης Χημείας και Υλικών
γ) απόφοιτοι ΕΠΑΣ της ειδικότητας Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών και της ειδικότητας Βοηθών Φαρμακείων, και
δ) απόφοιτοι ΕΠΑΛ της ειδικότητας Βοηθός Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου και της ειδικότητας Βοηθός Φαρμακείου.

Στην ειδικότητα Τεχνικός Αρτοποιός-Ζαχαροπλαστικής:

α) απόφοιτοι ΕΠΑΣ Ο.Α.Ε.Δ της ειδικότητας Αρτοποιίας–Ζαχαροπλαστικής και
β) απόφοιτοι ΕΠΑΣ Ο.Τ.Ε.Κ. της ειδικότητας Ζαχαροπλαστικής Τέχνης.

Οι αιτήσεις για κατάταξη υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ., έως και 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας

Ιστοσελίδα: www.iek-salam.att.sch.gr
Email: mail@iek-salam.att.sch.gr
Τηλ.: 216 700 30 95 (ώρες: 13.00-21.00)
Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 21, Σαλαμίνα