Το Δημόσιο ΙΕΚ Σαλαμίνας ενημερώνει ότι μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιούνται εγγραφές σε κενές θέσεις και για τις παρακάτω ειδικότητες:

  1. Εσωτερική Αρχιτεκτονική και Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων
  2. Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας
  3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας
  4. Τεχνικός Δασικής Προστασίας
  5. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Δικαιολογητικά εγγραφής:

1.Αίτηση (δίνεται από το ΔΙΕΚ), 2. Α.Μ.Κ.Α., 3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας, 4. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου, 5. Αποδεικτικά κοινωνικών κριτηρίων ή εργασιακής εμπειρίας σε σχέση με την ειδικότητα (εφόσον υπάρχουν).

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας, τηλ.: 216 700 30 95, ώρες: 13.00-21.00