Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η απόφαση για το 48ωρο άμεσο λουκέτο στα καταστήματα εφόσον διαπιστωθεί η μη έκδοση παραστατικών στοιχείων.LOYKETO_250

Το μέτρο εφαρμόζεται εφόσον διαπιστωθεί η μη έκδοση παραστατικών στοιχείων (αποδείξεων),  με πράξη των οργάνων τα οποία διενεργούν τον έλεγχο κατόπιν σχετικής ειδικής εντολής ελέγχου του Γενικού Γραμματέα.

Αναλυτικότερα

  1. Το μέτρο του 48ωρου κλεισίματος εφαρμόζεται εφόσον διαπιστωθεί η μη έκδοση παραστατικών στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ένατο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13του Ν. 2523/1997, όπως ισχύει.
  2. Για τους σκοπούς εφαρμογής του μέτρου της άμεσης αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. ή οι οριζόμενοι από αυτούς υπάλληλοι σε διαρκή ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας και μεριμνούν για την εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής απόφασης.
  3. Την άμεση αναστολή λειτουργίας υπογράφει ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνεται η παράβαση.
  4. Το αργότερο εντός της επομένης από τη διαπίστωση ημέρας, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εκδίδει την ειδική εντολή ελέγχου για την εφαρμογή του μέτρου της άμεσης αναστολής λειτουργίας της εν λόγω επαγγελματικής εγκατάστασης για 48 ώρες και τη γνωστοποιεί στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
  5. Η πράξη της άμεσης αναστολής λειτουργίας εκδίδεται κατά την ημερομηνία έκδοσης της ειδικής εντολής ελέγχου.
  6. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο οριζόμενος από αυτόν υπάλληλος, γνωστοποιεί στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα την πράξη αναστολής λειτουργίας και ζητά τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής.
  7. Κατά τη διαδικασία της παρίσταται αρμόδιος εφοριακός και αστυνομικός.
  8. Στην κεντρική είσοδο της εν λόγω επαγγελματικής εγκατάστασης  τοποθετείται ταινία με τον τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα «σφραγίσθηκε λόγω φορολογικών παραβάσεων» και αναφέρεται η ημερομηνία και ώρα λήξης
  9. Η εφαρμογή του μέτρου προσαρμόζεται στις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης