Απολογισμό πεπραγμένων του οικονομικού έτους 2015 πρόκειται να πραγματοποιήσει η Διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων  σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016, ώρα 20:30