Αίτημα για ενίσχυση του Δήμου Μεγαρέων με ένα εκατομμύριο Ευρώ υπέβαλε ο Δήμος Μεγαρέων προς την Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να προστατεύσει τις ακτές του Κορινθιακού, Αλεποχώρι-Αιγειρούσες από τις τσούχτρες με τοποθέτηση δικτυωτού συστήματος.

Το καλοκαίρι του 2017 το πρόβλημα παρουσιάστηκε στην εν λόγω περιοχή και απασχόλησε τον Δήμο Μεγαρέων. Αποτέλεσμα ήταν αυτός να προβεί φέτοςστο σχετικό αίτημα προς την Περιφέρεια Αττικής αλλά και προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στο αίτημα αναφέρεται το γεγονός ότι με την παρουσία των μεδουσών επλήγη η τοπική οικονομία δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι απέφυγαν συστηματικά να επισκεφθούν την περιοχή λόγω της κατάστασης.
Η περιοχή για την οποία ενδιαφέρεται ο Δήμος έχει μήκος 4,5 χιλιόμετρα και εκεί δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από την ραγδαία μείωση των επισκεπτών.