Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων, 20/12, αποδέχθηκε την πρόταση της Διοίκησης και ψήφισε υπέρ της ανάθεσης εκπόνησης μελέτης για την μεταφορά πόσιμου νερού στο Αλεποχώρι.

Η δυναμική την οποία έχει αποκτήσει το έργο ύδρευσης της Κινέτας σε συνδυασμό με τις γενικότερες επαφές τις οποίες έχει ο Δήμος με την ΕΥΔΑΠ σχετικά με λύση ΔΕΥΑΜ και διογκούμενο χρέος του εξ αιτίας της ύδρευσης, δείχνουν ότι είναι δυνατή η συνεργασία των δύο μερών για την μεταφορά πόσιμου νερού και εν τέλει ύδρευση του οικισμού Αλεποχώρι.

Όπως έγινε γνωστό στην συνεδρίαση θα αναζητηθούν χρηματοδοτικές πηγές είτε μέσω ΕΣΠΑ είτε μέσω του προγράμματος έργων της Περιφέρειας Αττικής.

Ενδιαφέρουσα από πολλούς θεωρείται η αναφορά εκ μέρους του Δημάρχου Γρηγόρη Σταμούλη στην πρόθεση της ΕΥΔΑΠ να αυξήσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες μέσω της διεύρυνσης του πελατολογίου της.